Wyszukiwanie w OWA nie działa – Exchange 2013

Po migracji kont na serwer Exchange 2013, pojawił się problem, że użytkownicy korzystający z OWA nie mogą koszystać z wyszukiwania. Po wprowadzeniu danych do pola Wyszukaj, serwer zwracał komunikat „Brak elementów do wyświetlenia w tym widoku”, mimo iż w skrzynce znajdowały się wiadomości spełniające kryteria.

Zacznijmy od diagnostyki, w EMS, wyświetlamy stan indeksacji: Get-MailboxDatabaseCopyStatus | fl name, contentindexstate

ind-failed

 

 

 

W internecie można znaleźć dwie porady związane z tym problemem:

1. Wystarczy odbudować indeksy, za pomocą bardzo prostej metody, należy:

 • zatrzymać usługi 
  • Microsoft Exchange Search
  • Microsoft Exchange Search Host Controller
 • usunąć folder wyglądający podobnie do: C:\Program Files >Microsoft > Exchange Server > V15 > Mailbox > Mailbox Database 1403937721 > 450BCEEA-E7B1-4409-865C-66AF386BF49812.2.Single
 • uruchomić usługi 
  • Microsoft Exchange Search
  • Microsoft Exchange Search Host Controller

jeśli powyższe nie zadziała, należy spróbować metody drugiej,

2. Problem wynika z braku grupy ContentSubmitters którą należy stworzyć i nadać uprawnienia:

 • tworzymy w Active Directory grupę o nazwie ContentSubmitters 
 • nadajemy grupie Admistrators iNetworkService uprawnienia Full access
 • czekamy na replikację Active Directory
 • zrestartować usługi 
  • Microsoft Exchange Search
  • Microsoft Exchange Search Host Controller

Po tych operacjach, sprawdzamy stan indeksów, poleceniem Get-MailboxDatabaseCopyStatus | fl name, contentindexstate

ind-crawling

 

 

 

 

a po zindeksowaniu (w zależności od wielkości skrzynek może to trwać nawet kilka godzin), otrzymujemy:

ind-healthy