Instalacja Szafir’a na Windows 7 – błąd 0x80090020

Po instalacji podpisu elektronicznego sprzedawanego przez KIR (Krajową Izbę Rozrachunkową) S.A. pod marką SZAFIR na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7 x64 może pojawić się problem ze złożeniem podpisu w Płatniku. Zamiast potwierdzenia złożenia podpisu, pojawia się błąd wewnętrzny 0x80090020.