Konfiguracja firewall’a dla MS SQL 2008 R2 / MS Windows 2008 R2

Poniższe polecenie automatycznie skonfigurują firewall pod MS Windows 2008 r2, dla domyślnych portów potrzebnych do komunikacji z MS SQL 2008. @echo off echo. *** OPENING SQL SERVER PORTS IN THE FIREWALL *** echo. echo. *** Otwarcie portów dla SQL SERVER