Przesyłanie dalej / Przekierowanie poczty w Exchange 2013

Aby ustawić na poziomie konta przekierowanie poczty, w starszych wersjach Exchange’a wystarczyło w konsoli zarządzania, we właściwościach konta, wejść w zakładkę Mail Flow Settings, wybrać właściwości Delivery Options, określić adres na który chcemy przekierować pocztę (Forwarding address) oraz za pomocą check box’a określić czy poczta ma być pozostawiana na koncie użytkownika (Deliver messages to both forwarding address and mailbox).

Tak, to były czasy 🙂

W nowej wersji Exchange 2013 otrzymujemy „piękny” webowy interfejs konsoli zarządzania, w którym możemy jedynie przekierować pocztę na inną skrzynkę. Problem pojawia się, gdy:

– skrzynka na którą chcemy przekierować pocztę, nie jest typu UserMailbox – czyli nie możemy przekierować w tym miejscu ani do grupy, ani na adres zewnętrzny (nawet po utworzeniu Mail Contact)

– będziemy chcieli ustawić przekierowanie wraz z pozostawieniem poczty na koncie użytkownika.

W obu powyższych przypadkach na szczęście możliwe jest skorzystanie z Exchange PowerShell:

1. Aby ustawić przekierowanie na inny adres SMTP – np. externaladdress@domain.com

Set-Mailbox -Identity “mailboxalias” -forwardingSMTPAddress externaladdress@domain.com

2. Aby ustawić przekierowanie na inne konto wraz z pozostawieniem wiadomości w skrzynce:

Set-Mailbox -Identity “mailboxalias” -forwardingAddress address@localdomain.com
-DeliverToMailboxAndForward $true

Gdybyśmy chcieli usunąć przekierowanie, najlepiej zastosować polecenie:

Set-Mailbox -Identity “mailboxalias” -ForwardingSMTPAddress $Null -ForwardingAddress $Null
-DeliverToMailboxandforward $False