Odinstalowanie usuniętej karty sieciowej z rejestru

Po wymianie karty sieciowej, przy próbie przypisania starego adresu IP do nowej karty, może pojawić się komunikat:

Adres IP XXX.XXX.XXX.XXX wprowadzony dla tej karty sieciowej jest już przypisany w tym komputerze innej karcie „nazwa karty”. Karta „nazwa karty” jest ukryta dla folderu Połączenia sieciowe i telefoniczne, ponieważ nie znajduje się fizycznie w komputerze lub jest niedziałającą kartą starszego typu. Jeśli ten sam adres zostanie przypisany obu kartom i obie zostaną uaktywnione, tylko jedna z nich będzie korzystać z tego adresu. Może to doprowadzić do niepoprawnej konfiguracji systemu. Czy chcesz wprowadzić inny adres IP dla tej karty na liście adresów IP w oknie dialogowym Zaawansowane?

Gdzie wartość XXX.XXX.XXX.XXX jest adresem IP, który powinien zostać ustawiony, a wartość nazwa karty jest nazwą karty sieciowej istniejącej w rejestrze, ale ukrytej w Menedżerze urządzeń.

Kliknięcie przycisku Tak spowoduje wyświetlenie właściwości protokołu TCP/IP, w których można zmienić adres IP dla karty sieciowej wyświetlanej obecnie w Menedżerze urządzeń. W przypadku kliknięcia przycisku Nie dany adres IP zostanie przypisany do karty sieciowej. Należy pamiętać, że po kliknięciu przycisku Nie karta sieciowa wybrana w Menedżerze urządzeń i zduplikowana karta sieciowa będą miały taki sam adres IP. W większości przypadków nie spowoduje to żadnych problemów, ponieważ sterownik jest wyłączony.

Rozwiązanie problemu:

  • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  • Wpisz ciąg set devmgr_show_nonpresent_devices=1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  • Wpisz ciąg Start DEVMGMT.MSC, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  • Kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia.
  • Rozwiń drzewo Karty sieciowe.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy zacienioną kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.