Wyszukiwanie w OWA nie działa – Exchange 2013

Po migracji kont na serwer Exchange 2013, pojawił się problem, że użytkownicy korzystający z OWA nie mogą koszystać z wyszukiwania. Po wprowadzeniu danych do pola Wyszukaj, serwer zwracał komunikat „Brak elementów do wyświetlenia w tym widoku”, mimo iż w skrzynce

Przesyłanie dalej / Przekierowanie poczty w Exchange 2013

Aby ustawić na poziomie konta przekierowanie poczty, w starszych wersjach Exchange’a wystarczyło w konsoli zarządzania, we właściwościach konta, wejść w zakładkę Mail Flow Settings, wybrać właściwości Delivery Options, określić adres na który chcemy przekierować pocztę (Forwarding address) oraz za pomocą

Jak sprawdzić wersję klienta RDP

Czasami zdarza się konieczność zweryfikowania, którą wersje klienta RDP mamy zainstalowaną na komputerze. Aby to zrobić, należy: 1. Uruchomić konsolę Remote Desktop Connection (Podłączenie pulpitu zdalnego): Wybieramy Start – All Programs – Accessories – Remote Desktop Connection (Start – Wszystkie programy – Akcesoria – Podłączenie

Podpis kwalifikowany przez RDP

Czasami zdarza się konieczność wykonania podpisu kwalifikowanego na komputerze zdalnym. Może mieć to miejsce na przykład przy wysyłce dokumentów z programu Płatnik. Aby czytnik i karta działały w połączeniu terminalowym (RDP) muszą być spełnione następujące warunki (na przykładzie karty Szafir wydanej

VPN i brak uprawnień do udziałów

W przypadku wystąpienia problemów z autoryzacją użytkowników, do udziałów sieciowych przy połączeniach VPN. Przy próbie mapowania udziałów mogą pojawić się następujące objawy: C:\>net use \\server\ipc$ System error 2221 has occurred. The user name could not be found. Mogą pojawić się

Odinstalowanie usuniętej karty sieciowej z rejestru

Po wymianie karty sieciowej, przy próbie przypisania starego adresu IP do nowej karty, może pojawić się komunikat: Adres IP XXX.XXX.XXX.XXX wprowadzony dla tej karty sieciowej jest już przypisany w tym komputerze innej karcie „nazwa karty”. Karta „nazwa karty” jest ukryta

Konfiguracja firewall’a dla MS SQL 2008 R2 / MS Windows 2008 R2

Poniższe polecenie automatycznie skonfigurują firewall pod MS Windows 2008 r2, dla domyślnych portów potrzebnych do komunikacji z MS SQL 2008. @echo off echo. *** OPENING SQL SERVER PORTS IN THE FIREWALL *** echo. echo. *** Otwarcie portów dla SQL SERVER

Jak wymusić aktualizację WSUS

Zdarza się, że musimy wymusić aktualizację z serwera WSUS, aby to zrobić, należy w wierszu poleceń uruchomić aplikację wuauclt.exe z parametrem /detectnow: wuauclt.exe /detectnow    

Jak znaleźć użytkownika lub obiekt po jego adresie e-mail w Exchange 2003?

Czasami zdarza się tak, że potrzebujemy odnaleźć użytkownika/obiekt do którego przypisany jest niestandardowy adres e-mail (który nie pozwala nam w prosty sposób zidentyfikować właściciela), oto sposób jak szybko możemy to zrobić: Otwieramy Acive Directory Users and Computers Management Console Klikamy