Wyszukiwanie w OWA nie działa – Exchange 2013

Po migracji kont na serwer Exchange 2013, pojawił się problem, że użytkownicy korzystający z OWA nie mogą koszystać z wyszukiwania. Po wprowadzeniu danych do pola Wyszukaj, serwer zwracał komunikat „Brak elementów do wyświetlenia w tym widoku”, mimo iż w skrzynce

Przesyłanie dalej / Przekierowanie poczty w Exchange 2013

Aby ustawić na poziomie konta przekierowanie poczty, w starszych wersjach Exchange’a wystarczyło w konsoli zarządzania, we właściwościach konta, wejść w zakładkę Mail Flow Settings, wybrać właściwości Delivery Options, określić adres na który chcemy przekierować pocztę (Forwarding address) oraz za pomocą

Jak sprawdzić wersję klienta RDP

Czasami zdarza się konieczność zweryfikowania, którą wersje klienta RDP mamy zainstalowaną na komputerze. Aby to zrobić, należy: 1. Uruchomić konsolę Remote Desktop Connection (Podłączenie pulpitu zdalnego): Wybieramy Start – All Programs – Accessories – Remote Desktop Connection (Start – Wszystkie programy – Akcesoria – Podłączenie

Podpis kwalifikowany przez RDP

Czasami zdarza się konieczność wykonania podpisu kwalifikowanego na komputerze zdalnym. Może mieć to miejsce na przykład przy wysyłce dokumentów z programu Płatnik. Aby czytnik i karta działały w połączeniu terminalowym (RDP) muszą być spełnione następujące warunki (na przykładzie karty Szafir wydanej

VPN i brak uprawnień do udziałów

W przypadku wystąpienia problemów z autoryzacją użytkowników, do udziałów sieciowych przy połączeniach VPN. Przy próbie mapowania udziałów mogą pojawić się następujące objawy: C:\>net use \\server\ipc$ System error 2221 has occurred. The user name could not be found. Mogą pojawić się

CellPipe 7130 – przekierowanie portów.

Posiadając router CellPipe 7130, dostarczany przez TP SA/Orange razem z usługą DSL, należy uruchomić zakładkę NAT/Virtual Servers – http://10.0.0.1/scvrtsrv.html (logowanie opisane w poście: Konfiguracja CellPipe 7130 DSL w TP SA/Orange, a następnie wypełnić następujące pola: Custom Service – [Dowolna nazwa dla przekierowania] Server IP Address

Konfiguracja CellPipe 7130 DSL w TP SA/Orange

Ostatnimi czasy TP SA / Orange dostarcza jako podstawowe urządzenie obsługujące linie DSL router CellPipe 7130. Niestety dostęp do niego jest ograniczony do użytkownika/login: user (hasło/password: user). Zablokowanie dostępu do konta admin, uniemożliwia wyświetlenie wszystkich opcji urządzenia, wymienionych w instrukcji

Odinstalowanie usuniętej karty sieciowej z rejestru

Po wymianie karty sieciowej, przy próbie przypisania starego adresu IP do nowej karty, może pojawić się komunikat: Adres IP XXX.XXX.XXX.XXX wprowadzony dla tej karty sieciowej jest już przypisany w tym komputerze innej karcie „nazwa karty”. Karta „nazwa karty” jest ukryta

Konfiguracja firewall’a dla MS SQL 2008 R2 / MS Windows 2008 R2

Poniższe polecenie automatycznie skonfigurują firewall pod MS Windows 2008 r2, dla domyślnych portów potrzebnych do komunikacji z MS SQL 2008. @echo off echo. *** OPENING SQL SERVER PORTS IN THE FIREWALL *** echo. echo. *** Otwarcie portów dla SQL SERVER

Instalacja Szafir’a na Windows 7 – błąd 0x80090020

Po instalacji podpisu elektronicznego sprzedawanego przez KIR (Krajową Izbę Rozrachunkową) S.A. pod marką SZAFIR na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7 x64 może pojawić się problem ze złożeniem podpisu w Płatniku. Zamiast potwierdzenia złożenia podpisu, pojawia się błąd wewnętrzny 0x80090020.