Wyszukiwanie w OWA nie działa – Exchange 2013

exchange 2013

Po migracji kont na serwer Exchange 2013, pojawił się problem, że użytkownicy korzystający z OWA nie mogą koszystać z wyszukiwania. Po wprowadzeniu danych do pola Wyszukaj, serwer zwracał komunikat „Brak elementów do wyświetlenia w tym widoku”, mimo iż w skrzynce

Przesyłanie dalej / Przekierowanie poczty w Exchange 2013

exchange 2013

Aby ustawić na poziomie konta przekierowanie poczty, w starszych wersjach Exchange’a wystarczyło w konsoli zarządzania, we właściwościach konta, wejść w zakładkę Mail Flow Settings, wybrać właściwości Delivery Options, określić adres na który chcemy przekierować pocztę (Forwarding address) oraz za pomocą

Jak sprawdzić wersję klienta RDP

Remote_desktop_connection_icon

Czasami zdarza się konieczność zweryfikowania, którą wersje klienta RDP mamy zainstalowaną na komputerze. Aby to zrobić, należy: 1. Uruchomić konsolę Remote Desktop Connection (Podłączenie pulpitu zdalnego): Wybieramy Start – All Programs – Accessories – Remote Desktop Connection (Start – Wszystkie programy – Akcesoria – Podłączenie

Podpis kwalifikowany przez RDP

Remote_desktop_connection_icon

Czasami zdarza się konieczność wykonania podpisu kwalifikowanego na komputerze zdalnym. Może mieć to miejsce na przykład przy wysyłce dokumentów z programu Płatnik. Aby czytnik i karta działały w połączeniu terminalowym (RDP) muszą być spełnione następujące warunki (na przykładzie karty Szafir wydanej

VPN i brak uprawnień do udziałów

W przypadku wystąpienia problemów z autoryzacją użytkowników, do udziałów sieciowych przy połączeniach VPN. Przy próbie mapowania udziałów mogą pojawić się następujące objawy: C:\>net use \\server\ipc$ System error 2221 has occurred. The user name could not be found. Mogą pojawić się

CellPipe 7130 – przekierowanie portów.

dsl

Posiadając router CellPipe 7130, dostarczany przez TP SA/Orange razem z usługą DSL, należy uruchomić zakładkę NAT/Virtual Servers – http://10.0.0.1/scvrtsrv.html (logowanie opisane w poście: Konfiguracja CellPipe 7130 DSL w TP SA/Orange, a następnie wypełnić następujące pola: Custom Service – [Dowolna nazwa dla przekierowania] Server IP Address

Konfiguracja CellPipe 7130 DSL w TP SA/Orange

dsl

Ostatnimi czasy TP SA / Orange dostarcza jako podstawowe urządzenie obsługujące linie DSL router CellPipe 7130. Niestety dostęp do niego jest ograniczony do użytkownika/login: user (hasło/password: user). Zablokowanie dostępu do konta admin, uniemożliwia wyświetlenie wszystkich opcji urządzenia, wymienionych w instrukcji

Odinstalowanie usuniętej karty sieciowej z rejestru

Po wymianie karty sieciowej, przy próbie przypisania starego adresu IP do nowej karty, może pojawić się komunikat: Adres IP XXX.XXX.XXX.XXX wprowadzony dla tej karty sieciowej jest już przypisany w tym komputerze innej karcie „nazwa karty”. Karta „nazwa karty” jest ukryta

Konfiguracja firewall’a dla MS SQL 2008 R2 / MS Windows 2008 R2

Poniższe polecenie automatycznie skonfigurują firewall pod MS Windows 2008 r2, dla domyślnych portów potrzebnych do komunikacji z MS SQL 2008. @echo off echo. *** OPENING SQL SERVER PORTS IN THE FIREWALL *** echo. echo. *** Otwarcie portów dla SQL SERVER

Instalacja Szafir’a na Windows 7 – błąd 0x80090020

szafir

Po instalacji podpisu elektronicznego sprzedawanego przez KIR (Krajową Izbę Rozrachunkową) S.A. pod marką SZAFIR na komputerze z systemem operacyjnym Windows 7 x64 może pojawić się problem ze złożeniem podpisu w Płatniku. Zamiast potwierdzenia złożenia podpisu, pojawia się błąd wewnętrzny 0x80090020.